प्रहरी घेराबीच दिवङ्गत ‘बुबा’ लाई तर्पण र पिण्डदान

प्रहरी घेराबीच दिवङ्गत ‘बुबा’ लाई तर्पण र पिण्डदान

 

प्रहरी घेराबीच दिवङ्गत ‘बुबा’ लाई तर्पण र पिण्डदान


Leave a Reply

Your email address will not be published.