सात हजार बेड थपिँदैः उपत्यकामा हजार शय्या थप

सात हजार बेड थपिँदैः उपत्यकामा हजार शय्या थप
;ªqmldtsf] pkrf/ x'Fb} t'n;Lk'/, !( j}zfv M bfªsf] t'n;Lk'/ pkdxfgu/kflnsf j8f g+= !* a]nem'08Ll:yt sf]/f]gf ljz]if c:ktfndf pkrf/fy{df /x]sf sf]/f]gf ;ªqmldtx? . sf]/f]gf ;ªqmldt $# hgfsf] o; c:ktfndf pkrf/ eO/x]sf] 5 . tl:a/ ;f}hGo M sf]/f]gf ljz]if c:ktfn a]nem'08L÷/f;;

सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि करीब सात हजार शय्या थप गर्ने भएको छ।

तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका छ अस्पतालमा आजैदेखि एक हजार शय्या थप गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले सरकारी र निजी अस्पतालमा थप सात हजार शय्या थप्न थालिएको जानकारी दिए।

शय्या थप गरिएपछि सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नका लागि सहज हुनेछ। केही दिनयता लक्षणसहित सङ्क्रमित बढेपछि उपचारका लागि शय्या पाउन समस्या भएको छ।

उपत्यकाका सबै अस्पतालमा सङ्क्रमितको उपचारका लागि शय्या भरिपछि थप व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो।

आज मात्रै सात हजार २११ सङ्क्रमित भएको र २७ जनाको निधन भएको छ। उनका अनुसार नेपाल प्रहरी अस्पतालमा ३५०, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, पिपुल्स डेन्टल अस्पताल र सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर अस्पतालमा सय-सय तथा काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजमा १५०-१५० शय्या थप गरिने भएको छ।

ती अस्पतालमा शय्या थप गर्नका लागि मन्त्रालयले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको थियो। सहप्रवक्ता डा अधिकारीले काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र किष्ट मेडिकल कलेजमा ४००-४०० दरका एक हजार २०० शय्या चाँडै बन्ने बताए।

मनमोहन मेडिकल कलेजमा ३००, खरिपाटीमा २५०, पाटनस्थित मानसिक अस्पतालमा २५, पाटन अस्पतालमा ३५०, वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ५००– ५०० र जनमैत्री अस्पतालमा १२० शय्या बन्नेछन्।

उनले सम्झौतानुसार निजी अस्पतालले दुई हजार शय्या बनाउने छन्। अहिले मुलुकभर १८ हजार ९१७ शय्या छन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published.