सोचमेल

बालेन अब काठमाडौंको मेयर भए। कालो चस्माबाट उनले देखेको काठमाडौं अनि सार देशले देखेको कालो चस्मा। त्यो चस्माभित्रको नजरले...

1 2 7 8