Aayo Mail: खबरको निधो
हाट
धान उत्पादन बढाउन स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम
धान उत्पादन बढाउन स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पाल्पाको झ्याङ्ला स्मार्ट कृषि गाउँले कृषिको एकिकृत कार्यक्रम अन्तर्गत धानको उत्पादन बढाउने विभिन्न उपायलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। धान खेतीमा प्रविधिको प्रयोगसँगै खेतको गह सुधार, कुलो सुधार, बीउ छनौटलाई प्राथमिकता दिई काम गरेको हो। कृष्ण मल्ल