Aayo Mail: खबरको निधो
खबरपालिका
‘एकल पुरुष’लाई मासिक भत्ता
‘एकल पुरुष’लाई मासिक भत्ता इस वर्षदेखि खिजीकातीका ६० देखि ६९ वर्ष उमेरका सात एकल पुरुषले मासिक रु ५०० का दरले  भत्ता खान थालेका छन्।   आयोमेल संवाददाता