Aayo Mail: खबरको निधो
शो-केस
सशस्त्रको खरिदमा आइजी खनालको विशेष मोह
सशस्त्रको खरिदमा आइजी खनालको विशेष मोह प्रबन्ध शाखाले गर्नुपर्ने नियमित खरिदारीमा संगठनप्रमुखको ठाडो संलग्नता देखिएको छ।  सदाचार नीति अपनाउने संस्थाको प्रमुखले खरिदारीमा सकेसम्म आफूलाई अलग राख्न चाहन्छन् र सम्बद्ध शाखालाई नै उत्तरदायी बनाउँछन्। खिलानाथ ढकाल